Wonderful World-wide
วันเดอร์ฟูล เวิร์ลไวด์
 
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน วีซ่า ข้อมูลการเดินทาง เรือสำราญ แพ็กเก็จทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หน้าแรก
ค้นหาตั๋วเครื่องบินค้นหาทัวร์
จาก:
ถึง:
เที่ยวไป:
 
เที่ยวกลับ:
 
ผู้โดยสาร:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
ชั้น:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
กำลังโหลด...

รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเรา
ยืนยันรับข่าวสาร
เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท WONDERFUL WORD WIDE CO.,LTD.
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
เปิดดำเนินการ 1 สิงหาคม 2543
กรรมการผู้จัดการ คุณวีรินท์ อรรถไกรรัตน์
ที่ตั้ง เลขที่ 170/28 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 679 4308 / 02 287 1515 แฟ็กซ์ : 02 679 4314
ใบอนุญาตเลขที่ 11/2274

ธุรกิจบริการ

 • ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
   
 • รับสำรองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินต่างประเทศทุกสายทั่วโลก
   
 • จัดนำเที่ยวแบบ Package Tour ในประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง เกาะสมุย ภูเก็ต
   
 • จัดนำเที่ยวแบบ Package Tour ต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป
   
 • รับจองโรงแรมทั่วโลก สามารถทราบผลด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว
   
 • บริการดำเนินการปรึกษาด้านวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก
   
 • จัดนำเที่ยวแบบ Collective Tour ให้ลูกค้าทั่วไป สามารถจองได้ไม่จำกัดจำนวนคณะเดินทาง ซึ่งมีรายการนำเที่ยวทุกเดือน ทุกเส้นทาง
   
 • จัดนำเที่ยวแบบ Incentive Tour (เป็นหมู่คณะ) ให้แก่หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวงานตามเทศกาลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนงานTrade Fair ทั่วโลก

       บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้กำหนดโยบายของบริษัทฯไว้อย่างชัดเจนว่าจะยึดมั่นในการรักษาคุณภาพของการบริการให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทฯได้วางไว้ดังต่อไปนี้

1. สายการบิน
       บริษัทเลือกใช้เฉพาะสายการบินที่อยู่ในระดับแนวหน้าในการบริการเท่านั้น โดยคำนึงถึงเส้นทางและเวลาของการเดินทางที่สะดวกตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ อาจจะต้องสงวนสิทธิ์ที่จะถอนตัวในการให้บริการ ถ้าความต้องการของลูกค้าเป็นสายการบินที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ

2. โรงแรม
       บริษัทฯ เลือกใช้โรงแรมตามมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการแต่ละรายการโดยคำนึงถึงสถานที่ตั้ง ความสะอาด การบริการ ห้องอาหาร ขนาดของห้องพักและบริการพิเศษในแต่ละแห่งที่พัก

3.หัวหน้าทัวร์
       บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริการของหัวหน้าทัวร์เป็นที่สุด สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าผู้ที่จะสามารถอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจในการเดินทางที่ดีที่สุดให้เกิดกับผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของบริษัท เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการคัดเลือก อบรม และฝึกฝนหัวหน้าทัวร์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังส่งเข้าอบรมในวิชาอื่นๆ จากอีกหลายสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะออกไปเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อคอยให้บริการท่าน

4. อาหาร
       บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้ที่มาใช้บริการของบริษัทฯ จะต้องได้รับการต้อนรับดูแล และเอาใจใส่ทุกเรื่องเสมือนญาติผู้ใหญ่ รวมไปถึงการจัดรายการอาหาร บริษัทฯ พยายามเลือกเฟ้นรายการและร้านอาหารที่ดีที่สุดในแต่ละแห่งเท่าที่จะหาได้ รสชาติถูกปาก พร้อมรสนิยม สำหรับการจัดการเป็นคณะพิเศษสามารถเลือกประเภทและรายการอาหารในแต่ละมื้อได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

5. รถโค้ช
       บริษัทฯ เลือกสรรเฉพาะรถโค้ชปรับอากาศใหม่ มีความปลอดภัยและสะดวกสบายอีกทั้งคนขับรถได้รับการอบรมอย่างดีตามมาตรฐานสากลเท่านั้น

6. การเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
       บริษัทฯ รับจัดการเดินทางรอบโลก ซึ่งแต่ละเส้นทางได้สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ตลอดมา ไม่เฉพาะเส้นทางในทวีปยุโรปซึ่งได้รับการชื่มชมยกย่องจากผู้ที่มาใช้บริการมาแล้ว แต่ทุกเส้นทางในทุกทวีปก็เป็นเช่นกัน ซึ่งย่อมเป็นบทพิสูจน์ถึงการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าจะนำมาซึ่งความประทับใจ ความสนุกสนานมาสู่ผู้ใช้บริการ

       จากมาตรฐานข้างต้นที่ผู้บริหาร บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้ปฏิบัติมาตลอดเวลากับบริษัทเดิม และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ และบริษัทมากมาย ดังรายนามต่อไปนี้

ด้านการจัดโปรแกรมดูงานและท่องเที่ยว

ภาคราชการ

- กรมโยธาธิการ
- วิทยาลัยกองทัพบก (วทบ.)
- คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
- กรมประชาสัมพันธ์
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- รัฐสภา
- วิทยาลัยการทัพเรือ
- วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะกรรมาธิการการปกครอง
- คณะกรรมาธิการการสื่อสาร
- เทศบาลเมืองเพชรบุรี
- มหาวิทยาลัย บูรพา
- วิทยาลัยการทัพบก
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- คณะอบต.บางเลน
- เทศบาลนครพิษณุโลก
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาคเอกชน

- บริษัท ชาร์ป เทพนคร
- บริษัท สีนครอุตสาหกรรมรถยนต์ จำกัด
- บริษัท เจ้าพระยาเฟอร์รี่ จำกัด
- บริษัท ฮิววิต แอสโซซิแอด จำกัด
- บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
- บริษัท ดิออจิโอ้ จำกัด
- บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท ARInformation & Publication จำกัด

ด้านการจัดการตั๋วโดยสารเครื่องบิน


- บริษัท Terumo (Thailand) จำกัด
- บริษัท Well Man Co., Ltd.
- บริษัท เจ้าพระยาเฟอร์รี่
- บริษัท Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เปรมสวัสดิ์ (ทาลอน) จำกัด
- บริษัท แมนวูดอินเตอร์เทรด จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิลป์อุตสาหกรรม
- บริษัท ลัมเบอเร่ท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท สตาร์ไลน์ เอเจนซีส์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ฟรีวูด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท พัฒนศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท Applied Biosystems(Thailand) Ltd
- บริษัท เทวินทร์ แอนด์ พอโดพีดิสท์ จำกัด
- บริษัท Moody International (Thailand) Ltd
- บริษัท ยูทีไอ เวิลดิ์ไวด์ จำกัด
- บริษัท ไอพีเด็กซ์ ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท Tyco Healthcare (Thailand) Ltd
- บริษัท Next Sourcing Ltd
- บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด
- บริษัท Golden Top Engineering Co., Ltd
- บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด
- บริษัท The Siam Industrial Wire Co., Ltd
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
- บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด
- บริษัท Saint Gobain Sekurit (Thailand) จำกัด
- บริษัท Itsuwa (Bangkok) Co., Ltd
- บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท V.Mane Fils (Thailand) Co., Ltd
- บริษัท เจอาร์ เมเยอร์ คอลเลคชั่น จำกัด
- บริษัท AEU Intertrade Co., Ltd
- บริษัท PCI 1992 จำกัด
- บริษัท Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd
- บริษัท Volastic Company Limited
- บริษัท Harris Stratex Networks (Thailand) Ltd
- บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
- บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท JJ- Lapp Cable (T) Ltd.
- บริษัท Mazar Double Impact Co., Ltd
- บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นามเทพ วิศวกรรม จำกัด
- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท Orbit Design Co., Ltd
- บริษัท Navis.Capital Holding Ltd.
- บริษัท BEC-TERO จำกัด
- บริษัท นิปปอนไคจิเคนเตอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท Senso Marketing Co., Ltd
- บริษัท ดอนพรหม ฟุตแวร์ จำกัด
- บริษัท อมิตี คอนซัลติง จำกัด
- บริษัท ธนาฟุตแวร์ส จำกัด
- บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ที ราด (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แพน กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท สยาม โมฮอว์ค จำกัด
- บริษัท ชาร์ป เทพนคร จำกัด
- บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
- บริษัท Quintiles (Thailand) Co.Ltd
- บริษัท Innoviz Solutions Co., Ltd
- บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท SPSS (Thailand) Company Limited
- บริษัท PIS Engineering&Consulting co., ltd
- บริษัท GSK Electronics (Thailand) Co., Ltd
- บริษัท Homeware Plastics Co., Ltd
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
- บริษัท TATA Motors (Thailand) Limited
- บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท พรีม่า-เดนท์ จำกัด
- บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- บริษัท Experteam Co., Ltd
- สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต แห่งประเทศไทย
- บริษัท Trimoro Co., Ltd
- บริษัท Clako Ltd
- บริษัท Temenos (Thailand) Co., Ltd
- บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท Pearl Oil (Thailand) Ltd
- บริษัท DLA Piper (Thailand) Limited
- บริษัท Yip In Tsoi & Co., Ltd
- บริษัท ดรีมทอย จำกัด
- บริษัท Thai Hua Hong จำกัด
- บริษัท Conice Electronic Co., Ltd
- บริษัท M2 Systems Asia Pacific Co., Ltd
- บริษัท Oswald & Son Company Limited
- บริษัท เจ.วี.คอนโทรล จำกัด
- บริษัท Roedl & Partner Ltd
- บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
- บริษัท Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
- บริษัท Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd

บริษัท วันเดอร์ฟูลเวิลด์ไวด์ จำกัด พร้อมเสมอที่จะคอยรับใช้ทุกท่านที่มาใช้บริการของเรา ดังความตั้งใจของเราและตรงกับคำกล่าวที่ว่า "ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า ทุกเวลาประทับใจ"

 


ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143  ATTA  TTAA  IATA  Star Cruises  Visa  Master Card  American Express
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด

Copyright © 2011 Wonderful World-wide All rights reserved.