Wonderful World-wide
วันเดอร์ฟูล เวิร์ลไวด์
 
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน วีซ่า ข้อมูลการเดินทาง เรือสำราญ แพ็กเก็จทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หน้าแรก
ค้นหาตั๋วเครื่องบินค้นหาทัวร์
จาก:
ถึง:
เที่ยวไป:
 
เที่ยวกลับ:
 
ผู้โดยสาร:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
ชั้น:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
กำลังโหลด...

รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเรา
ยืนยันรับข่าวสาร
วีซ่า อังกฤษ  อังกฤษ

เอกสารยื่น วีซ่าอังกฤษ
1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
9. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

- ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร ต้องติดต่อนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่า และต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ในการกรอกแบบคำขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์ www.visa4uk.fco.gov.uk

* ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า ปกติหากไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ หนังสือเดินทางน่าจะส่งกลับคืนไปที่ศูนย์ฯ ได้ภายใน 2-5 วันทำการ
* ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระโดย เช็คธนาคาร หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย

“ สถานทูตอังกฤษกรุงเทพฯ ”
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ 3,886 บาท (ราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
- ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตว่ามีผู้ยื่นขอวีซ่ามากน้อยเพียงใด

เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 15.00 น. - 16.30 น.

หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการการของทางบริษัท
ข้อมูลด้านเอกสารและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

รายละเอียดสถานฑูต
ที่อยู่ :ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ :02 8008050
เบอร์โทรสาร :02 2549579

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Wonderful World-wide
โทร 0 2236 8686, 0 2639 1616

   
 


ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143  ATTA  TTAA  IATA  Star Cruises  Visa  Master Card  American Express
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด

Copyright © 2011 Wonderful World-wide All rights reserved.